آکادمی مجازی

طبقه بندی بر اساس نوع فایل ها:

آکادمی مجازی نورا

دوره جامع آموزشی، تخصصی و کاربردی/ مدیر ارشد کسب وکار (MBA)
 • مدت زمان: 191 ساعت 27 دقیقه 43 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 24,985,000 تومان
 • پکیج جامع آموزشی، کاربردی و تخصصی/ کسب وکار حرفه ای(بارویکرد توسعه فروش)
 • مدت زمان: 65 ساعت 10 دقیقه 27 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 7,900,000 تومان
 • پکیج تخصصی، کاربردی/سواد مالی و سرمایه گذاری
 • مدت زمان: 12 ساعت 16 دقیقه 47 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 7,900,000 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ بازاریابی و فروش حرفه ای
 • مدت زمان: 13 ساعت 5 دقیقه 35 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,900,000 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ مذاکره و فروش حرفه ای
 • مدت زمان: 18 ساعت 52 دقیقه 40 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,950,000 تومان
 • پکیج آموزشی، تخصصی، کاربردی/ کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار
 • مدت زمان: 9 ساعت 9 دقیقه 24 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,950,000 تومان
 • وبینار بین المللی "رهبری در فروش و کسب و کار"
 • مدت زمان: 2 ساعت 48 دقیقه 16 ثانیه
 • قیمت : 5,900,000 تومان
 • وبینار "پنل رهبری در فروش و کسب و کار"
  جدید
 • مدت زمان: 1 ساعت 18 دقیقه 12 ثانیه
 • قیمت : 3,900,000 تومان
 • کارگاه آموزشی، تخصصی، کاربردی/ مدیریت بازاریابی
 • مدت زمان: 3 ساعت 42 دقیقه 46 ثانیه
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • کارگاه آموزشی، تخصصی، کاربردی/ تیم‌سازی و مدیریت فروش
 • مدت زمان: 3 ساعت 45 دقیقه 39 ثانیه
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • کارگاه آموزشی، تخصصی، کاربردی/ مذاکرات حرفه‌ای فروش
 • مدت زمان: 3 ساعت 40 دقیقه 15 ثانیه
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • کارگاه آموزشی، تخصصی، کاربردی/ 0 تا 100 راه اندازی کمپین های تبلیغاتی
 • مدت زمان: 9 ساعت 29 دقیقه 49 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • کارگاه آموزشی، تخصصی، کاربردی/ مذاکره، فروش و رهبری
 • مدت زمان: 5 ساعت 38 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • سمینار/ مدیران جهانی کسب و کار
 • مدت زمان: 5 ساعت 27 دقیقه 42 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • سمینار/ استراتژی‌های رهبران فروش
 • مدت زمان: 6 ساعت 9 دقیقه 53 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار تخصصی / تبلیغات و برندینگ
 • مدت زمان: 6 ساعت 33 دقیقه 7 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش
 • مدت زمان: 3 ساعت 37 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول فروش و مذاکرات تجاری
 • مدت زمان: 2 ساعت 43 دقیقه 31 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • صوت کارگاه/ دیجیتال مارکتینگ
 • مدت زمان: 17 ساعت 45 دقیقه 26 ثانیه
 • صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • صوت کارگاه/ مبانی مدیریت و منابع انسانی
 • مدت زمان: 18 ساعت 43 دقیقه
 • صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • فیلم وبینار/ استراتژی‌های فروش دیجیتال
 • مدت زمان: 1 ساعت 40 دقیقه
 • ویدئو
 • قیمت : 960,000 تومان
 • فیلم وبینار/ چگونه تیم فروش باانگیزه تشکیل دهیم؟
 • مدت زمان: 1 ساعت 28 دقیقه
 • ویدئو
 • قیمت : 960,000 تومان
 • فیلم وبینار/ مذاکره فروش
 • مدت زمان: 55 دقیقه 22 ثانیه
 • ویدئو
 • قیمت : 960,000 تومان
 • پکیج آموزشی، تخصصی، کاربردی/صفر تا صد راه اندازی کسب و کار
 • مدت زمان: 9 ساعت 9 دقیقه 24 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,900,000 تومان
 • دوره جامع آموزشی، تخصصی و کاربردی/ مدیریت جامع کسب وکار (MBA)
 • مدت زمان: 159 ساعت 53 دقیقه 23 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 24,985,000 تومان
 • 021-22636397