54%
تخفیف
دوره غیرحضوری میلیاردر بی شغل
8اردیبهشت ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 54%
  تخفیف
  دوره غیرحضوری پولسازی آنلاین
  6اردیبهشت ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی، مهندس هادی جزائری
 • 51%
  تخفیف
  دوره غیرحضوری کارآفرینی،فروش ، پول آفرینی
  3اردیبهشت ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 60%
  تخفیف
  تجمیع دو دوره
  3اردیبهشت ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس هادی جزائری، مهندس مهدی حسینی
 • 18%
  تخفیف
  کارگاه تخصصی دیجیتال مارکتینگ
  9خرداد ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای مرتضی علوی نیک
 • دوره غیرحضوری 0 تا 100 راه اندازی کسب و کار و فروش موفق
  28اردیبهشت ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 10%
  تخفیف
  سمینار ملی رهبران آینده کسب و کار ایران
  14فروردین ماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • پروفسور محمود ساعتچی، دکتر محمود محمدیان، دکتر علی محمد گودرزی، آقای یحیی علوی
 • 10%
  تخفیف
  سری سوم کارگاه تخصصی فروش حرفه ای
  1اردیبهشت ماه
 • محل برگزاری : مرکز همایش های پردیس قلهک
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • 40%
  تخفیف
  دوره جامع کسب وکار حرفه ای
  17شهریور ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • پروفسور محمود ساعتچی، دکتر علی محمد گودرزی، استاد نیما کیمیایی، دکتر محمود محمدیان، دکتر رضا اصغریان، دکتر سلطان حسین فتاحی، آقای امید عسگری، Bert Martin Ohnemuller، آقای احد عظیم زاده، دکتر شهریار شفیعی، استاد ایوب اسماعیلی، مهندس مهدی حسینی، آقای مرتضی علوی نیک، مهندس آرمین سپیده دم، مهندس عبدالرضا جلیلی، پروفسور مسعود حیدری، آقای بابک بختیاری، دکتر علی اصغر جهانگیری، Imran Ali khan، Gilles Blanchard، مهندس مجتبی محمدیان، مهندس بهروز افشار
 • 20%
  تخفیف
  سمینار بازاریابی
  30مرداد ماه
 • محل برگزاری : سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • آقای مرتضی علوی نیک
 • 30%
  تخفیف
  یازدهمین دوره کارگاه تخصصی فروش حرفه ای
  27تير ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس آرمین سپیده دم
 • 35%
  تخفیف
  سمینار سرمایه گذاری و ثروت آفرینی در رکود
  28تير ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • دوره غلبه بر بحران اقتصادی و ثروت آفرینی
  27تير ماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 39%
  تخفیف
  100 مدیر جهانی مذاکره فروش
  3شهریور ماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • استاد نیما کیمیایی، آقای یحیی علوی، استاد علي محمد بيدار مغز
 • دوره 100 مدیر فروش در کلاس جهانی (Sales Mini MBA)
  9تير ماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • سری چهارم کارگاه فروش حرفه ای
  10خرداد ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • 51%
  تخفیف
  چهاردهمین سمینار ملی سرمایه گذاری های سودآور و مدیریت کسب و کار
  15آذر ماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر سیده فاطمه مقیمی، جناب آقای بهروز فروتن، آقای احد عظیم زاده، آقای دکتر حسین عبده تبریزی، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود محمدیان، دکتر بهروز ملکی، دکتر محمود استقلال، مهندس مهدی حسینی
 • 28%
  تخفیف
  دوره بازاريابی وفروش حرفه ای
  5دى ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • استاد نیما کیمیایی، دکتر محمود محمدیان، استاد فرخ دیبای اصفهانی، مهندس مهدی حسینی
 • سمینار حضوری 0 تا 100 کارآفرینی حرفه ای
  8آذر ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 48%
  تخفیف
  دوره جامع مدیران جهانی کسب و کار
  23آذر ماه
 • محل برگزاری : سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • Bert Martin Ohnemuller، دکتر محمود محمدیان، آقای یحیی علوی، مهندس مهدی حسینی، آقای امید عسگری
 • 789
  27مهر ماه
 • محل برگزاری : سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • 5%
  تخفیف
  کارگاه تخصصی تبلیغات و برندینگ
  24آبان ماه
 • محل برگزاری : سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی، دکتر محمود محمدیان، پروفسور محمود ساعتچی
 • کارگاه تخصصی فروش حرفه ای
  7آبان ماه
 • محل برگزاری : سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • کارگاه تخصصی و بین المللی رهبری در فروش و کسب و کار
  25بهمن ماه
 • محل برگزاری : تهران
 • مدرسین :
 • Bert Martin Ohnemuller
 • 40%
  تخفیف
  پانزدهمین سمینار بین المللی رهبری در فروش و کسب و کار
  24بهمن ماه
 • محل برگزاری : تهران
 • مدرسین :
 • Bert Martin Ohnemuller
 • دهمین دوره بازاریابی و فروش حرفه ای
  25بهمن ماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر محمود محمدیان، مهندس مهدی حسینی، دکتر رضا اصغریان، استاد فرخ دیبای اصفهانی، آقای مرتضی علوی نیک
 • دوره جامع مهندسی فروش
  4اسفند ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • وبینار مذاکره فروش
  23بهمن ماه
 • محل برگزاری :
 • مدرسین :
 • مهندس آرمین سپیده دم
 • کارگاه تخصصی فروش حرفه ای ( سری هشتم)
  18بهمن ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • کارگاه جامع منابع انسانی
  13بهمن ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • دکتر رضا اصغریان
 • کارگاه جامع بازاریابی،فروش و تبلیغات (با رویکرد دیجیتال مارکتینگ)
  12بهمن ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای مرتضی علوی نیک
 • 31%
  تخفیف
  دوره جامع فروش
  12بهمن ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی، آقای یحیی علوی، مهندس آرمین سپیده دم، دکتر سلطان حسین فتاحی، آقای مرتضی علوی نیک، مهندس عبدالرضا جلیلی
 • وبینار استراتژی های فروش دیجیتال
  8بهمن ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای مرتضی علوی نیک
 • سری هفتم کارگاه فروش حرفه ای
  29دى ماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • 021-22636397