54%
تخفیف
دوره غیرحضوری پولسازی آنلاین
6اردیبهشتماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی، مهندس هادی جزائری
 • 51%
  تخفیف
  دوره غیرحضوری کارآفرینی،فروش ، پول آفرینی
  3اردیبهشتماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 60%
  تخفیف
  تجمیع دو دوره
  3اردیبهشتماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس هادی جزائری، مهندس مهدی حسینی
 • 18%
  تخفیف
  کارگاه تخصصی دیجیتال مارکتینگ
  9خردادماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای مرتضی علوی نیک
 • دوره غیرحضوری 0 تا 100 راه اندازی کسب و کار و فروش موفق
  29اردیبهشتماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 10%
  تخفیف
  سمینار ملی رهبران آینده کسب و کار ایران
  14فروردینماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • پروفسور محمود ساعتچی، دکتر محمود محمدیان، دکتر علی محمد گودرزی، آقای یحیی علوی
 • 10%
  تخفیف
  سری سوم کارگاه تخصصی فروش حرفه ای
  1اردیبهشتماه
 • محل برگزاری : مرکز همایش های پردیس قلهک
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • 40%
  تخفیف
  دوره جامع کسب وکار حرفه ای
  17شهریورماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • پروفسور محمود ساعتچی، دکتر علی محمد گودرزی، استاد نیما کیمیایی، دکتر محمود محمدیان، دکتر رضا اصغریان، دکتر سلطان حسین فتاحی، آقای امید عسگری، Bert Martin Ohnemuller، جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر شهریار شفیعی، استاد ایوب اسماعیلی، مهندس مهدی حسینی، آقای مرتضی علوی نیک، مهندس آرمین سپیده دم، مهندس عبدالرضا جلیلی، مرحوم پروفسور مسعود حیدری، آقای بابک بختیاری، دکتر علی اصغر جهانگیری، Imran Ali khan، Gilles Blanchard، مهندس مجتبی محمدیان، مهندس بهروز افشار
 • 20%
  تخفیف
  سمینار بازاریابی
  31مردادماه
 • محل برگزاری : سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • آقای مرتضی علوی نیک
 • 30%
  تخفیف
  یازدهمین دوره کارگاه تخصصی فروش حرفه ای
  28تيرماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس آرمین سپیده دم
 • 35%
  تخفیف
  سمینار سرمایه گذاری و ثروت آفرینی در رکود
  28تيرماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • دوره غلبه بر بحران اقتصادی و ثروت آفرینی
  27تيرماه
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • 39%
  تخفیف
  100 مدیر جهانی مذاکره فروش
  3شهریورماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • استاد نیما کیمیایی، آقای یحیی علوی، استاد علي محمد بيدار مغز
 • دوره 100 مدیر فروش در کلاس جهانی (Sales Mini MBA)
  9تيرماه
 • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • سری چهارم کارگاه فروش حرفه ای
  10خردادماه
 • محل برگزاری : سالن مدرسه کسب و کار نورا
 • مدرسین :
 • آقای یحیی علوی
 • دوازدهمین دوره جامع حضوری بازاریابی، فروش حرفه ای ومدیریت کسب وکار
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر محمد بلوریان تهرانی، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود استقلال، استاد ایوب اسماعیلی، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی، آقای مرتضی علوی نیک
 • دوره جامع غیر حضوری سوادمالی(سرمایه گذاری حرفه ای) (۴۵ساعت ویدیو آموزشی به همراه ۳ماه مشاوره)
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی، مهندس رضا نصراللهی
 • دوره غیرحضوری میلیاردر بی شغل(۱۰ ساعت ویدیو آموزشی به همراه ۳ماه مشاوره)
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • دوره غیرحضوری بورس نورا (۲۰ ساعت ویدیو آموزشی به همراه ۳ماه مشاوره)
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس رضا نصراللهی
 • 021-22636397