آکادمی مجازی

آکادمی مجازی نورا

بسته غیرحضوری کاربردی مهارتی /مدیریت راهبردی کسب و کار(DBA)
 • مدت زمان: معادل ۳۰۰ ساعت
 • قیمت اصلی: 6,900,000 تومان
  تخفیف: 1,035,000 تومان (15%)
  قیمت : 5,865,000 تومان
 • بسته غیرحضوری کاربردی مهارتی / مدیریت عالی کسب و کار (MBA)
 • مدت زمان: معادل ۳۰۰ ساعت
 • قیمت اصلی: 5,500,000 تومان
  تخفیف: 825,000 تومان (15%)
  قیمت : 4,675,000 تومان
 • پکیج جامع آموزشی/ کسب و کار حرفه ای
 • مدت زمان: 74 ساعت 57 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 1,785,000 تومان
  تخفیف: 892,500 تومان (50%)
  قیمت : 892,500 تومان
 • فیلم چهاردهمین سمینار ملی سرمایه گذاری های سودآور و مدیریت کسب و کار
 • مدت زمان: 7 ساعت 9 دقیقه 46 ثانیه
 • ویدئو
 • قیمت اصلی: 585,000 تومان
  تخفیف: 193,000 تومان (34%)
  قیمت : 392,000 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ بازاریابی و فروش حرفه ای
 • مدت زمان: 13 ساعت 5 دقیقه 35 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 595,000 تومان
  تخفیف: 297,500 تومان (50%)
  قیمت : 297,500 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ تبلیغات و برندینگ حرفه ای
 • مدت زمان: 19 ساعت 40 دقیقه 14 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 595,000 تومان
  تخفیف: 297,500 تومان (50%)
  قیمت : 297,500 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ مذاکره حرفه ای فروش
 • مدت زمان: 18 ساعت 29 دقیقه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 595,000 تومان
  تخفیف: 297,500 تومان (50%)
  قیمت : 297,500 تومان
 • فیلم و صوت کارگاه تخصصی،کاربردی/ 0 تا 100 راه اندازی کمپین های تبلیغاتی
 • مدت زمان: 9 ساعت 29 دقیقه 49 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 350,000 تومان
  تخفیف: 175,000 تومان (50%)
  قیمت : 175,000 تومان
 • فیلم و صوت کارگاه تخصصی، کاربردی/ مذاکره، فروش و رهبری
 • مدت زمان: 5 ساعت 38 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 350,000 تومان
  تخفیف: 175,000 تومان (50%)
  قیمت : 175,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار جامع/ مدیران جهانی کسب و کار
 • مدت زمان: 5 ساعت 27 دقیقه 42 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 250,000 تومان
  تخفیف: 125,000 تومان (50%)
  قیمت : 125,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار تخصصی / تبلیغات و برندینگ
 • مدت زمان: 6 ساعت 33 دقیقه 7 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 250,000 تومان
  تخفیف: 125,000 تومان (50%)
  قیمت : 125,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش
 • مدت زمان: 3 ساعت 37 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 250,000 تومان
  تخفیف: 125,000 تومان (50%)
  قیمت : 125,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول فروش و مذاکرات تجاری
 • مدت زمان: 2 ساعت 43 دقیقه 31 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 250,000 تومان
  تخفیف: 125,000 تومان (50%)
  قیمت : 125,000 تومان
 • صوت کارگاه/ دیجیتال مارکتینگ
 • مدت زمان: 17 ساعت 45 دقیقه 26 ثانیه
 • صوت
 • قیمت اصلی: 290,000 تومان
  تخفیف: 145,000 تومان (50%)
  قیمت : 145,000 تومان
 • صوت کارگاه/ مبانی مدیریت و منابع انسانی
 • مدت زمان: 18 ساعت 43 دقیقه
 • صوت
 • قیمت اصلی: 290,000 تومان
  تخفیف: 145,000 تومان (50%)
  قیمت : 145,000 تومان
 • فیلم وبینار/ استراتژی‌های فروش دیجیتال
 • مدت زمان: 1 ساعت 40 دقیقه
 • ویدئو
 • قیمت اصلی: 150,000 تومان
  تخفیف: 105,000 تومان (70%)
  قیمت : 45,000 تومان
 • فیلم وبینار/ چگونه تیم فروش باانگیزه تشکیل دهیم؟
 • مدت زمان: 1 ساعت 28 دقیقه
 • ویدئو
 • قیمت اصلی: 150,000 تومان
  تخفیف: 105,000 تومان (70%)
  قیمت : 45,000 تومان
 • فیلم وبینار/ مذاکره فروش
 • مدت زمان: 55 دقیقه 22 ثانیه
 • ویدئو
 • قیمت اصلی: 150,000 تومان
  تخفیف: 105,000 تومان (70%)
  قیمت : 45,000 تومان
 • فیلم وبینار/ باشگاه مشتریان (Loyalty Marketing)
 • مدت زمان: 57 دقیقه 39 ثانیه
 • ویدئو
 • قیمت اصلی: 150,000 تومان
  تخفیف: 105,000 تومان (70%)
  قیمت : 45,000 تومان
 • 021-22636397