سیزدهمین دوره جامع بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
9شهریورماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر محمود استقلال، دکتر وحید ناصحی فر، استاد فرخ دیبای اصفهانی، استاد علي محمد بيدار مغز، استاد علیرضا اشکان، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی
 • دوازدهمین دوره جامع حضوری بازاریابی، فروش حرفه ای ومدیریت کسب وکار
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر محمد بلوریان تهرانی، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود استقلال، استاد ایوب اسماعیلی، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی، آقای مرتضی علوی نیک
 • دوره جامع غیر حضوری سوادمالی(سرمایه گذاری حرفه ای) (۴۵ساعت ویدیو آموزشی به همراه ۳ماه مشاوره)
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی، مهندس رضا نصراللهی
 • دوره غیرحضوری میلیاردر بی شغل(۱۰ ساعت ویدیو آموزشی به همراه ۳ماه مشاوره)
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس مهدی حسینی
 • دوره غیرحضوری بورس نورا (۲۰ ساعت ویدیو آموزشی به همراه ۳ماه مشاوره)
 • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
 • مدرسین :
 • مهندس رضا نصراللهی
 • 021-22636397