مهندس عبدالرضا جلیلی

مهندس عبدالرضا جلیلی

تحصیلات:

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

تألیفات و مقالات:

راه کارهای افزایش فروش با استفاده از ایجاد کلوب در برندهای تجاری
بومی سازی تکنیک های وفادارسازی مشتریان با استفاده از Loyalty Card
راه حل های وفادار سازی مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای

برخی از سوابق و سمت‌ها:

عضو اتاق فکر در مرحله راه اندازی پروژه شهروند الکترونیک در سانا(ستاد آموزش های نوین اکترونیک)
عضو کارگروه در مرحله راه اندازی و جذب پذیرندگان در پروژه شهروند الکترونیک

افتخارات:

  • - مشاور و مجری برندهای تجاری موفق در صنعت وفاداری
  • - دو دهه فعالیت در گرایش برنامه وفاداری

آکادمی مجازی