جناب آقای احد عظیم زاده

جناب آقای احد عظیم زاده

برخی از سوابق و سمت‌ها:

صادر کننده نمونه کشور
بزرگترین تاجر فرش دستباف ایران با برند "عظیم زاده"
صاحب امتیاز پروژه «قو الماس خاورمیانه»

نمونه فیلم سخنرانی

رویدادهای برگزار شده

سیزدهمین دوره جامع بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
9شهریور ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر محمود استقلال، دکتر وحید ناصحی فر، استاد فرخ دیبای اصفهانی، استاد علي محمد بيدار مغز، استاد علیرضا اشکان، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی