آقای احد عظیم زاده

آقای احد عظیم زاده

برخی از سوابق و سمت‌ها:

صادر کننده نمونه کشور
بزرگترین تاجر فرش دستباف ایران با برند "عظیم زاده"
صاحب امتیاز پروژه «قو الماس خاورمیانه»

نمونه فیلم سخنرانی

رویدادهای برگزار شده

51%
تخفیف
چهاردهمین سمینار ملی سرمایه گذاری های سودآور و مدیریت کسب و کار
15آذر ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • دکتر سیده فاطمه مقیمی، جناب آقای بهروز فروتن، آقای احد عظیم زاده، آقای دکتر حسین عبده تبریزی، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود محمدیان، دکتر بهروز ملکی، دکتر محمود استقلال، مهندس مهدی حسینی