دکتر وحید ناصحی فر

دکتر وحید ناصحی فر

تحصیلات:

دكتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی - سال 1383

تألیفات و مقالات:

مولف بیش از 50 مقاله و کتاب در حوزه کسب‌و‌کار، بازاریابی و فروش
بازاریابی خدمات مالی
جعبه ابزار بازاریابان
مبانی مدیریت فروش
بازاریابی صنعتی
مدیریت چریكی
مهارتهای مدیریت حرفه ای
6 داستان موفقیت آمیز در بازاریابی
333 فرمان در بازاریابی
32 مهارت مهارت و تكنیک در مدیریت حرفه ای
163 فرمان در خویشتن شناسی مدیران

برخی از سوابق و سمت‌ها:

مدیركل دفتر آمار و اطالعات وزارت بازرگانی
مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
دستیار مدیرعامل شركت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
نایب رئیس هیئت مدیره شركت تجارت همراه سینا
عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران
مدیر پروژه ارزیابی خدمات پس از فروش بهمن خودرو
مدیر آموزش های تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی
معاون بهینه سازی ، نظارت و ارزیابی مؤسسه علوم و فنون كیش
مدیركل دفتر آمار و اطالعات وزارت بازرگانی
مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
دستیار مدیرعامل شركت مادر تخصصی مالی و سرمایه
گذاری سینا
نایب رئیس هیئت مدیره شركت تجارت همراه سینا
مدیر گروه مطالعات بازاریابی و تحقیقات بازار مؤسسه پژوهشهای بازرگانی
مشاور مدیر عامل مركز آموزش بازرگانی
عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران
عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران

رویدادهای برگزار شده

چهاردهمین دوره جامع بین المللی بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
26بهمن ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر محمد خطیبی، دکتر وحید ناصحی فر، مهندس آرمین سپیده دم، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر محمود استقلال، Bert Martin Ohnemuller
  • سیزدهمین دوره جامع بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
    9شهریور ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر محمود استقلال، دکتر وحید ناصحی فر، استاد فرخ دیبای اصفهانی، استاد علي محمد بيدار مغز، استاد علیرضا اشکان، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی