آقای بابک بختیاری

آقای بابک بختیاری

برخی از سوابق و سمت‌ها:

مدیرعامل و موسس آیس پک
مدیر و موسس رستوران ستارگان شاندیز
مدیر و موسس رستوران تنورک
مدیر و موسس برند توت طلایی

نمونه فیلم سخنرانی

آکادمی مجازی

پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ تبلیغات و برندینگ حرفه ای بارویکرد توسعه فروش
 • مدت زمان: 19 ساعت 40 دقیقه 14 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,950,000 تومان
 • پکیج جامع آموزشی، کاربردی و تخصصی/ کسب وکار حرفه ای(بارویکرد توسعه فروش)
 • مدت زمان: 90 ساعت 10 دقیقه 47 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 7,900,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش
 • مدت زمان: 3 ساعت 37 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • پکیج آموزشی، تخصصی، کاربردی/ کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار
 • مدت زمان: 18 ساعت 18 دقیقه 48 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,950,000 تومان