دکتر محمود محمدیان

دکتر محمود محمدیان

تحصیلات:

دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی

تألیفات و مقالات:

مولف هشت کتاب در حوزه بازاریابی و تبلیغات
مترجم دو کتاب در حوزه بازرگانی و بازاریابی بین الملل
دارنده مقاله های متعدد علمی و یا عمومی

برخی از سوابق و سمت‌ها:

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی (در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا)
مشاور و مدیر اجرایی در سازمانهای مختلف
عضو هیات مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران
دبیرعلمی کنفرانس بین المللی بازاریابی
مدیر پروژه های متعدد بازاریابی و یا پژوهش بازار

افتخارات:

 • استاد راهنما، مشاور و داور برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تربیت مدرس، امام صادق، آموزش مدیریت دولتی، تهران، شهید بهشتی، الزهرا، سازمان مدیریت صنعتی
 • عضو هیات تحریریه مجله های مختلف از جمله مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت و تحول، مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی
 • سخنران و مدرس در کارگاه ها و همایشهای متعدد برای شرکتها و سازمانها
 • عضو هیات داوران جشنواره بسته بندی مواد غذایی در سازمان توسعه تجارت

نمونه فیلم سخنرانی

آکادمی مجازی

پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ تبلیغات و برندینگ حرفه ای بارویکرد توسعه فروش
 • مدت زمان: 19 ساعت 40 دقیقه 14 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,950,000 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ بازاریابی و فروش حرفه ای
 • مدت زمان: 13 ساعت 5 دقیقه 35 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,900,000 تومان
 • سمینار/ مدیران جهانی کسب و کار
 • مدت زمان: 5 ساعت 27 دقیقه 42 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • پکیج جامع آموزشی، کاربردی و تخصصی/ کسب وکار حرفه ای(بارویکرد توسعه فروش)
 • مدت زمان: 65 ساعت 10 دقیقه 27 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 7,900,000 تومان
 • سمینار/ استراتژی‌های رهبران فروش
 • مدت زمان: 6 ساعت 9 دقیقه 53 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار تخصصی / تبلیغات و برندینگ
 • مدت زمان: 6 ساعت 33 دقیقه 7 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • پکیج تخصصی، کاربردی/سواد مالی و سرمایه گذاری
 • مدت زمان: 12 ساعت 16 دقیقه 47 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 7,900,000 تومان
 • دوره جامع آموزشی، تخصصی و کاربردی/ مدیریت جامع کسب وکار (MBA)
 • مدت زمان: 159 ساعت 53 دقیقه 23 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 24,985,000 تومان
 • دوره جامع آموزشی، تخصصی و کاربردی/ مدیر ارشد کسب وکار (MBA)
 • مدت زمان: 191 ساعت 27 دقیقه 43 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 24,985,000 تومان