مهندس رضا نصراللهی

مهندس رضا نصراللهی

تحصیلات:

دارای مدرک کارشناسی در رشته برق الکترونیک

رویدادهای برگزار شده

پکیج جامع غیر حضوری بورس نورا
30دى ماه
  • محل برگزاری : سالن غیرحضوری
  • مدرسین :
  • مهندس رضا نصراللهی