آقای دکتر حسین عبده تبریزی

آقای دکتر حسین عبده تبریزی

تحصیلات:

دکتری امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستر
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از مرکز مطالعات مدیریت ایران (ICMS)
کارشناسی بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

تألیفات و مقالات:

خطر و بازده
مدیریت مالی
بازارها و نهادهای مالی
افته‌هایی در مدیریت مالی
مجموعه مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (جلد ۱ و ۲)
اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار
فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری
زنجیرهٔ خلق ارزش
فیزیک مالی

برخی از سوابق و سمت‌ها:

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در زمینه انتشار اوراق رهنی (MBS) و راه اندازی صندوق‌های تخصصی (۱۳۹۶-۱۳۹۲)
عضو سابق شورای عالی بورس (1397-1392)
مشاور خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در زمینه ارزشیابی دارایی‌ها (۱۳۸۴–۱۳۸۰)
دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴–۱۳۸۲)
رئیس هیئت مدیرهٔ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹–۱۳۸۶)
رئیس هیئت مدیرهٔ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲–۱۳۸۰)
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایهٔ نوین (۱۳۸۹–۱۳۸۷)
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایهٔ اقتصاد نوین (۱۳۸۷–۱۳۸۵)
رئیس هیئت مدیرهٔ شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹–۱۳۸۵)
دبیرکل مؤسسهٔ توسعهٔ صنعت سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۷–۱۳۸۵)
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (۱۳۸۰–۱۳۷۶)

رویدادهای برگزار شده

51%
تخفیف
چهاردهمین سمینار ملی سرمایه گذاری های سودآور و مدیریت کسب و کار
15آذر ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • دکتر سیده فاطمه مقیمی، جناب آقای بهروز فروتن، جناب آقای احد عظیم زاده، آقای دکتر حسین عبده تبریزی، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود محمدیان، دکتر بهروز ملکی، دکتر محمود استقلال، مهندس مهدی حسینی