آکادمی مجازی

آکادمی مجازی نورا

دوره نیمه حضوری کاربردی مهارتی / مدیریت عالی کسب و کار (MBA)
 • مدت زمان: 104 ساعت 44 دقیقه 28 ثانیه
 • قیمت : 3,700,000 تومان
 • پکیج جامع کسب و کار
 • مدت زمان: 87 ساعت 33 دقیقه 48 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 3,100,000 تومان
 • پکیج تخصصی،کاربردی/ بازاریابی و فروش
 • مدت زمان: 27 ساعت 11 دقیقه 11 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 990,000 تومان
 • پکیج تخصصی، کاربردی/ تبلیغات و برندینگ
 • مدت زمان: 19 ساعت 40 دقیقه 14 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 990,000 تومان
 • پکیج تخصصی،حرفه ای/مذاکرات حرفه ای فروش
 • مدت زمان: 15 ساعت 18 دقیقه 55 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 990,000 تومان
 • فیلم و صوت کارگاه تخصصی،کاربردی/ تبلیغات
 • مدت زمان: 9 ساعت 29 دقیقه 49 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 465,000 تومان
 • فیلم و صوت کارگاه تخصصی،کاربردی/ مذاکرات حرفه ای فروش
 • مدت زمان: 10 ساعت 14 دقیقه 13 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 465,000 تومان
 • فیلم و صوت کارگاه تخصصی، کاربردی/ مذاکره، فروش و رهبری
 • مدت زمان: 5 ساعت 38 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 465,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار جامع/ مدیران جهانی کسب و کار
 • مدت زمان: 5 ساعت 27 دقیقه 42 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 289,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار/ استراتژی‌های رهبران فروش
 • مدت زمان: 5 ساعت 39 دقیقه 13 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 289,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار تخصصی / تبلیغات و برندینگ
 • مدت زمان: 6 ساعت 33 دقیقه 7 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 289,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش
 • مدت زمان: 3 ساعت 37 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 289,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ اصول فروش و مذاکرات تجاری
 • مدت زمان: 2 ساعت 43 دقیقه 31 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 289,000 تومان
 • فیلم و صوت سمینار ملی/ بازاریابی، فروش و مدیریت کسب و کار
 • مدت زمان: 2 ساعت 44 دقیقه 1 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 289,000 تومان
 • صوت کارگاه/ دیجیتال مارکتینگ
 • مدت زمان: 17 ساعت 45 دقیقه 26 ثانیه
 • صوت
 • قیمت : 465,000 تومان
 • صوت کارگاه/ مبانی مدیریت و منابع انسانی
 • مدت زمان: 18 ساعت 43 دقیقه
 • صوت
 • قیمت : 465,000 تومان
 • فیلم وبینار/ استراتژی‌های فروش دیجیتال
 • مدت زمان: 1 ساعت 40 دقیقه
 • ویدئو
 • قیمت : 150,000 تومان
 • فیلم وبینار/ چگونه تیم فروش باانگیزه تشکیل دهیم؟
 • مدت زمان: 1 ساعت 28 دقیقه
 • ویدئو
 • قیمت : 150,000 تومان
 • فیلم وبینار/ مذاکره فروش
 • مدت زمان: 55 دقیقه 22 ثانیه
 • ویدئو
 • قیمت : 150,000 تومان
 • فیلم وبینار/ باشگاه مشتریان (Loyalty Marketing)
 • مدت زمان: 57 دقیقه 39 ثانیه
 • ویدئو
 • قیمت : 150,000 تومان
 • دوره غیرحضوری صفر تا صد راه اندازی کسب و کار
 • مدت زمان: 9 ساعت 9 دقیقه 24 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 119,000 تومان
 • 021-22636397