آکادمی مجازی

آکادمی مجازی نورا

دوره نیمه حضوری کاربردی مهارتی / مدیریت عالی کسب و کار (MBA)
 • مدت زمان: 104 ساعت 44 دقیقه 28 ثانیه
 • قیمت : 3,700,000 تومان
 • پکیج جامع آموزشی/ کسب و کار حرفه ای
 • مدت زمان: 74 ساعت 57 دقیقه 5 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت اصلی: 1,785,000 تومان
  تخفیف: 821,100 تومان (46%)
  قیمت : 963,900 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ بازاریابی و فروش حرفه ای
 • مدت زمان: 13 ساعت 5 دقیقه 35 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 595,000 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ تبلیغات و برندینگ حرفه ای
 • مدت زمان: 19 ساعت 40 دقیقه 14 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 595,000 تومان
 • پکیج آموزشی تخصصی ، کاربردی/ مذاکره حرفه ای
 • مدت زمان: 16 ساعت 14 دقیقه 17 ثانیه
 • ویدئو و صوت
 • قیمت : 595,000 تومان
 • 021-22636397